/Vyzdívky štítů

Vyzdívky štítů

24. 6. 2019

Jak jsme daleko:

Základová deska 100%
Vnější zdivo 95%
Vnitřní zdivo 60%
Stropní konstrukce 100%
Střecha 0%
Okna a dvěře 0%
Elektroinstalace 0%
Koupelna 0%
Kuchyně 0%
Podlahy 0%
Stavba celkem 30%
Fotografie hrubé stavby - vyzdívky štítů | Stavba vzorového e4 domu | We4D

Vyzdívky štítů

Vyzdívky štítů se provádí opětovným založením první vrstvy cihel na zmonolitněnou stropní konstrukci. Překlady nad okny ve štítě je možné řešit atypicky zvýšenou vrstvou polystyrénu, a to z toho důvodu, že uložení překladu Porotherm KP 7 nad roletovou schránkou není technicky možné.

Překlad Porotherm KP 7 se rozměrově do štítu nad oknem nevejde. Atypický detail je možné v tomto případě použít především proto, že zatížení překladu ve štítě není tak vysoké jako ve spodním patře. Jedná se o minimální ukončení štítu, které by v případě tohoto atypického detailu nemělo mít negativní dopad na statiku. Ve štítové stěně se tvarovky seřezávají podle sklonu střechy a připravují se na následný štítový věnec.

Fotografie hrubé stavby - vyzdívky štítů | Stavba vzorového e4 domu | We4DFotografie hrubé stavby - vyzdívky štítů | Stavba vzorového e4 domu | We4D

Produkty

Použité produkty v této fázi stavby

Porotherm 44 T Profi,
překlad Porotherm Vario UNI a
výztuž.

Starosti

V této fázi stavby za vás řešíme tyto starosti

Vyberu správně materiály, z jakých dům nejlépe postavím?
Materiály jsou vybrány na základě přísných kritérií, po konzultaci s odborníky ve stavebnictví. Koncept zahrnuje použití kvalitních keramických materiálů – pálených tašek Tondach a cihelného systému Porotherm. Tondach a Porotherm jsou povinné, ostatní koncept doporučuje.

Budu mít v projektu správně zapracovány materiály – řešení detailů?
Všechny povinné i doporučené značky stavebních materiálů mají připravené doporučené zpracování svých detailů, které jsou osvědčeny praxí. Vše zajistí certifikovaný projektant a plnění ohlídá stavební e4 dozor. I v této fázi je velmi důležité dohlížet na popsané detaily, jelikož tepelné mosty jsou nejenom příčinou zvýšených ztrát energie, ale také časem mohou také ohrozit kvalitu výsledného zdiva a urychlit jeho lokální degradaci. Vzniklé poruchy se pak pod vrstvou malty navíc špatně hledají.

Technické informace

Porotherm 44 T Profi,
překlad Porotherm Vario UNI a
výztuž.

Galerie obrázků

Veškeré informace o programu Wienerberger e4 dům jsou k dispozici na www.e4dum.cz

2019-07-01T08:18:04+00:00 24. 06. 2019|

Partnerská sekce