Domů – Wienerberger e4 dům (new) 2019-12-02T16:23:36+00:00

Pomůžeme vám k lepšímu bydlení

 e4 dům – Zdravý cihlový dům na míru

Detailně promyšlené komplexní řešení vycházející ze zkušeností moderních technologií a ověřené praxe.

Logo Wienerberger e4 | Wienerberger e4 dům

Aktuálně ze stavby vzorového e4 domu

Řešte vaše bydlení s odborníky

Výhody stavby domu v programu Wienerberger e4 dům

Zažijte novou generaci bydlení v rodinném domě e4, který je:

ekonomicky výhodný, energeticky efektivní, ekologický a estetický. Tyto čtyři základní principy e4 jsou pevně vtisknuty do celého procesu vzniku a užívání e4 domu.

e4 představuje novou generaci cihlových domů. e4 domy vyhovují náročným požadavkům směrnice Evropské unie o energetické náročnosti budov platné od roku 2020. Jsou připraveny pro moderní nároky na bydlení a životní styl v následujících desetiletích. Mezi jejich hlavní charakteristiky patří vynikající tepelně-izolační parametry, které vycházejí z vlastností cihelného systému Porotherm a pálené střešní krytiny Tondach.  Domy e4 jsou charakteristické vysokou užitnou hodnotou a jsou cenově příznivé.

Symbol Ekonomie bíle znázorněný symbol Eura v červeném kolečku | Wienerberger e4 dům

ekonomický

Optimalizovaná pořizovací cena je srovnatelná s jinými konstrukčními řešeními představuje výhodnou investici do budoucnae4 zaručí nízké účty za energie a minimální náklady na údržbu.

ekonomický

Stavba rodinného domu z keramických stavebních materiálů představuje i na soudobém realitním trhu dostupnou a dlouhodobě výhodnou investici.

E4 dům vám zaručí nízké roční náklady za energie nyní i do budoucna. Již nyní má nastavené tepelnětechnické parametry, které splňují legislativu roku 2020.

Symbol Energie znázorněný jako bílá žárovka v červeném kolečku | Wienerberger e4 dům

energeticky efektivní

Nízká spotřeba energií při provozu domu díky vyladěnému systému domu konstrukce jednovrstvého obvodového zdiva bez dodatečného zateplení splňuje parametry pro dům s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) a legislativní podmínky roku 2020.

energeticky efektivní

e4 dům splňuje nejnovější standardy energetické náročnosti. Díky velmi dobré tepelné akumulaci a skvělým izolačním vlastnostem keramických materiálu je možné snižovat celkové energetické nároky aniž by byla omezena tepelná pohoda uvnitř stavby.

Program e4 plní legislativní podmínky nízkoenergetických staveb po roce 2020. Obálka domu je navržena dle požadavku na domy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB).

Symbol Estetiky znázorněných pomocí Srdíčka bíle znázorněném v červeném kolečku | Weienerberger e4 dům

estetický

Vzhled dle představy zákazníka neomezuje na typové projekty. Pálené materiály dodají vašemu domu styl, eleganci a nadčasovost. Funkčnost, barevnost ani kráse se po dlouhá léta užívání nezmění.

estetický

Nespornou výhodou e4 domu je individuální architektonické řešení vzhledu domu dle požadavků zákazníka. Z cihelného systému Porotherm je možno stavět dle vašich představ. Keramická střecha Tondach vyniká nadčasovou krásou a trvanlivostí. Její podoba záleží také na přání investora.

Symbol Ekologie v podobě lístečků bíle znázorněných v červeném kolečku | Wienerberger e4 dům

ekologický

Pálené tašky a cihly jsou vyrobeny z přírodních materiálů, což zajišťuje absenci škodlivin.

ekologický

Dům e4 je zástupcem ekologických staveb, která minimalizuje dopady na životní prostředí a zodpovědně hospodaří s přírodními zdroji. Cihly i pálená střešní krytina jsou vyrobeny z přírodních surovin. Kritéria konceptu e4 kladou důraz na snižování spotřeby vody, energií a emisí CO2. To z e4 dělá trvale udržitelný koncept.

Dum zajišťuje retenci nebo akumulaci dešťové vody na pozemku a využívá ji např. pro zalévání. V objektu je např. i prostor pro umístění košů na tříděný odpad v rozsahu: papír, plast, sklo a směsný odpad.

Pomáháme vám kontrolovat kvalitu provedení

Pro program jsou předem určena kritéria jakosti a jejich dodržení je vždy posuzováno nezávislými společnostmi CSI (Centrum stavebního inženýrství) nebo TZÚS (Technický a zkušební ústav stavební Praha). V případě splnění všech kritérií bude na stavbu výše uvedenými společnostmi vystaven certifikát kvality. Tato kontrola proběhne po dokončení hrubé stavby, resp. po dokončení domu na klíč.

Logo Wienerberger e4 | Wienerberger e4 dům

e4 dům vyřeší vaše starosti

Estetika

Domov dle konceptu e4 zajišťuje vysokou úroveň bydlení, a to z hlediska zdraví, pohodlí bezpečí i estetiky. Cihly i pálené střešní tašky jsou krásné, nadčasové a lze z nich vytvořit originální architektonické řešení pro každého investora. Přírodní keramické materiály navíc nevylučují žádné škodlivé látky a mají vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Proto je vnitřní klima v e4 domech zdravé a komfortní.

Symbol Estetiky znázorněných pomocí Srdíčka bíle znázorněném v červeném kolečku | Weienerberger e4 dům
 • Bude můj dům moderní?

 • Budu si moci postavit dům dle vlastních představ?

 • Proběhne kolaudace domu bez problémů?

více

Odpověď na tyto otázky je ano s e4 domem.

více

Ekonomika

Poměr pořizovací ceny e4 domu a jeho užitné hodnoty je pro investora velmi výhodný. Stavba rodinného domu z keramických stavebních materiálu představuje i na soudobém realitním trhu dostupnou a dlouhodobě výhodnou investici.

Symbol Ekonomie bíle znázorněný symbol Eura v červeném kolečku | Wienerberger e4 dům
 • Udrží si můj dům hodnotu do budoucna?

 • Budu mít někoho, kdo by stavbu domu dozoroval?

 • Najdu stavební firmu, která můj dům kvalitně postaví?

více

Samozřejmě při dodržení pravidel e4 domu

více

Ekologie

Dům e4 představuje ekologickou stavbu, která minimalizuje dopady na životní prostředí a zodpovědně hospodaří s přírodními zdroji. Cihly i pálená střešní krytina jsou vyrobeny z přírodních surovin. Kritéria konceptu e4 kladou důraz na snižování spotřeby vody, energií a emisí CO2. To z e4 dělá trvale udržitelný koncept.

Symbol Ekologie v podobě lístečků bíle znázorněných v červeném kolečku | Wienerberger e4 dům
 • Bude můj budoucí dům ekologický?

 • Budu mít dům s nízkou spotřebou vody?

 • Bude můj dům vhodný pro místní klimatické podmínky?

více

Ano a bez starostí!

více

Energie

Jedná se o energeticky efektivní dům, který splňuje nejnovější standardy energetické náročnosti. Díky velmi dobré tepelné akumulaci a skvělým izolačním vlastnostem keramických materiálu je možné snižovat celkové energetické nároky a zabezpečit tepelnou pohodu uvnitř stavby v zimě i v létě.

Symbol Energie znázorněný jako bílá žárovka v červeném kolečku | Wienerberger e4 dům
 • Budu mít dům nízkou spotřebou energie?

 • Bude mi v zimě teplo?

 • Bude můj dům splňovat legislativní podmínky i po roce 2020?

více

E4 dům vám to zajistí.

více

Bezplatná konzultace

Partneři e4 domu

Partnerská sekce