/Instalace elektro kabelů pro osvětlení

Instalace elektro kabelů pro osvětlení

26. 02. 2020

Jak jsme daleko:

Základová deska 100%
Vnější zdivo 100%
Vnitřní zdivo 100%
Stropní konstrukce 100%
Střecha 99%
Okna a dvěře 87%
Elektroinstalace 60%
Koupelna 23%
Kuchyně 17%
Podlahy 50%
Stavba celkem 84%
Fotografie při instalaci elektro kabelů pro osvětlení

Instalace elektro kabelů pro osvětlení

V tomto týdnu rozváděli montéři kabely v sádrokartonových roštech na místa budoucího osvětlení i pro další využití a krátili je na přesné délky. Práce probíhaly jak v podkroví, tak v podhledech 1. nadzemního podlaží.

Vnitřní elektrické rozvody musí být přesně vymezeny a rozděleny. Minimálně na světelné, zásuvkové a pro pevně připojené spotřebiče. Doporučené hodnoty jističů se odvíjí od domovního připojení a rozvaděče. Důležitou součástí elektroinstalací jsou prvky ochrany proti zkratům a účinkům přetížení. Vedení (jeho průřez) je dimenzováno pouze na určitý jmenovitý proud, vycházející zpravidla ze jmenovitých proudů připojených elektrozařízení.

Průřezy vodičů a kabelů se volí tak, aby ani při průchodu jmenovitého proudu nedocházelo k nadměrnému zahřívání jader vodičů. V současnosti se používají samostatné ochranné vodiče (PE se zeleno-žlutým značením) a střední vodič (N se světlemodrým značením). Nesložitějším problémem je elektřina v koupelně, kde se vše řídí striktními normami. Obecně platí – svítidla co nejdále od vany a umyvadla, dvojí izolace a krytí IP 54 (před stříkající vodou). Prostor se dělí na zóny (0, 1, 2) a ostatní prostory místnosti s koupací vanou, který je charakterizován jako zóna 3.

Fotografie před instalací elektro kabelů pro osvětleníFotografie při instalaci elektro kabelů pro osvětlení

Produkty

Použité produkty v této fázi stavby:

Kabely, ochranné vodiče (PE se zeleno-žlutým značením, N se světlomodrým značením), krytí izolace.

Technické informace

Zkrácení kabelů na přesné délky, rozmístění na svá místa

Starosti

V této fázi stavby za vás řešíme tyto starosti:

Dokážu v budoucnu napojit svůj dům na nové technologie?

Ano, bez problému. Ekologie, energetika, i ekonomika – v konceptu se počítá s nejmodernějšími postupy v těchto oblastech. Dům je předpřipraven na moderní technologie budoucnosti, parametry vyhovují již dnes kritériím, která budou platné v budoucnu, zohledňuje i velmi přísná pravidla na spotřebu vody.

Galerie obrázků

Veškeré informace o programu Wienerberger e4 dům jsou k dispozici na www.e4dum.cz

2020-03-02T13:03:36+00:00 26. 02. 2020|

Partnerská sekce