Garance 2019-04-11T12:06:51+00:00

Garanční listina

Mimořádná garance společnosti Wienerberger s.r.o. je určena všem investorům, kteří uzavřeli smlouvu o dílo s některou ze stavebních firem v rámci programu Wienerberger e4 dům (We4D) a platí v případě vyhlášení konkurzu na majetek stavební firmy nebo likvidace této stavební firmy v průběhu stavby domu.

Garance je poskytována po uzavření smlouvy o dílo formou garanční listiny na jméno investora (fyzické osoby). Tímto získává nová stavební firma oprávnění požadovat úhradu prokázaných vícenákladů až do výše 250 000 Kč na převzetí stavby domu.

Garanční listina | Výhody Wienerberger e4 dům

Jakou máme záruku?

Pokud garanční listinu neobdržíte od své stavební firmy do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo, můžete požádat o její zaslání přímo společnost Wienerberger s.r.o.

Partnerská sekce