/Založení a vyzdívání cihel Porotherm T Profi

Založení a vyzdívání cihel Porotherm T Profi

12. 4. 2019

Jak jsme daleko:

Základová deska 100%
Vnější zdivo 5%
Vnitřní zdivo 0%
Stropní konstrukce 0%
Střecha 0%
Okna a dvěře 0%
Elektroinstalace 0%
Koupelna 0%
Kuchyně 0%
Podlahy 0%
Stavba celkem 11%
Pokládání první řady soklových cihel Porotherm T Profi

Založení a vyzdívání cihel Porotherm T Profi

Po dokončení základové desky byla nanesena penetrace a následovalo nalepení modifikovaného asfaltového hydroizolačního pásu s hliníkovou vložkou zesilující ochranu proti radonu po obchvatu stavby.

Laserovým přístrojem byl nalezen nejvyšší bod na základové desce, ten byl přenesen do rohu stavby a posloužil jako bod pro výpočet výšky zakládací malty. Minimální výška musí být jeden cm, v našem případě je výška maltového zakládacího pásu 2 cm. Pro založení dvou pásů – krátkého užšího základového pásu nad garáží o šířce 32-33 cm pro cihly Porotherm 30 TS Profi a zbytku obvodu pás o šířce 40 cm pro cihly Porotherm 38 TS Profi, byla použita vyrovnávací souprava a práce se ujal zakládací technik Wienerbergeru.

Od druhé vrstvy se pak zdí cihlami Porotherm 30 T Profi a Porotherm 44 T Profi.

Písmeno „S“, které bylo obsaženo v názvu cihel první vrstvy znamená, že cihla je soklová a je ošetřená roztokem proti nasáknutí vodou – například ze základové desky apod. Cihla Porotherm 44 T Profi pro druhou vrstvu se oproti použité Porotherm 38 TS Profi pro první vrstvu liší kvůli vyrovnání odskočení u soklu, které na vnitřní straně zdi není.

Fotografie základové deskyZákladová deska po položení první vrstvy cihel Porotherm T Profi

Produkty

Použité produkty v této fázi stavby

Zakládací malta Porotherm AM,
soklové cihly Porotherm 30 TS Profi a Porotherm 38 TS Profi.

Starosti

V této fázi stavby za vás řešíme tyto starosti

Najdu stavební firmu, která mi můj dům kvalitně postaví?
Ano, We4D – projektu se účastní dodavatelé s certifikací od firmy Wienerberger, což je zárukou, že všechny práce budou provedeny technologicky bezchybně.

Technické informace

Nalezen nejvyšší bod na desce – ten byl přenesen do rohu,
položena zakládací malta a
první řada soklových cihel.

Galerie obrázků

Veškeré informace o programu Wienerberger e4 dům jsou k dispozici na www.e4dum.cz

2019-06-13T12:16:16+00:00 12. 04. 2019|

Partnerská sekce