/Řešení odvětrávacích kanálů

Řešení odvětrávacích kanálů

18. 3. 2019

Odvod radonu, chráničky pro kabely a využití betonových recyklátů

Jak jsme daleko:

Základová deska 60%
Vnější zdivo 0%
Vnitřní zdivo 0%
Stropní konstrukce 0%
Střecha 0%
Okna a dvěře 0%
Elektroinstalace 0%
Koupelna 0%
Kuchyně 0%
Podlahy 0%
Stavba celkem 8%
Betonový recyklát do základů | Wienerberger e4 dům

Odvod radonu, chráničky pro kabely a využití betonových recyklátů

Dalším krokem je řešení odvětrávacích kanálů pro odvod radonu a ukládání chrániček pro následnou kabeláž chytrého domu.

Jde o „hadice“ se speciální strukturou, která umožňuje radonové záření vstřebat. Systém „hadic“ je koncipován tak, aby se v něm udržoval průvan, který odvádí radon mimo základy domu. Koncentrace radonu byla v podloží naměřena dle radonového indexu jako střední, což je, dle vyjádření odborníků, zcela běžná praxe.

Z ekologického hlediska jsou přínosem v základech využité betonové recykláty vznikající jako produkt zpracování betonu ze zbouraných objektů. Recyklovaný beton je pak specializovanou firmou tříděn a zpracováván (drcen) a formou štěrku dodáván jako kvalitní podklad pod další vrstvy betonování.

Položení chrániček pro kabeláž do základů | Wienerberger e4 dům | Vzorový dům | Wienerberger | Odvod radonu, chráničky pro kabely a využití betonových recyklátu | Řešení odvětrávacích kanálůFotografie Položení chrániček pro kabeláž do základů

Produkty

Použité produkty v této fázi stavby

kamenivo,
recyklát,
plastové potrubí,
kari-sítě výztuž,
geotextilie a
štěrk.

Technické informace

flexi hadice,
systém plastového potrubí od fimy Pipelife,
kamenivo,
betonový recyklát od fimy AZS 98,
kari síť 150×150 mm tl 6mm,
geotextilie a
stěrkodrť 16/32.

Galerie obrázků

Veškeré informace o programu Wienerberger e4 dům jsou k dispozici na www.e4dum.cz

2019-05-06T16:38:18+00:00 18. 03. 2019|

Partnerská sekce