//Popis první e4 domu (kratší text)
Popis první e4 domu (kratší text) 2019-07-09T12:42:50+00:00

Popis prvního e4 domu

Pohled ze zahrady z dálky | První e4 dům | Wienerberger
Detailní pohled na terasu | První e4 dům | Wienerberger
Detailní pohled ze zahrady | První e4 dům | Wienerberger
Pohled z ulice | První e4 dům | Wienerberger

Dům budoucnosti se stává skutečností

V soutěži o vítězný projekt společnosti Wienerberger s názvem Dům budoucnosti zvítězil projekt domu e4, který jeho autor, Ing. arch Bohumil Brůža, navrhl jako flexibilní dům pro několik generací. Autora návrhu jsme se zeptali, jak tento dům vypadá a čím je pozoruhodný.

Bude nutné projekt také nějak individualizovat ve vztahu k lokalitě, kde bude realizován? Přece jen, Praha je asi v tomto ohledu určitě komplikovanější než jiná města.

Lokalita v Újezdu u Průhonic, kde bude dům stát, je zastavěna novostavbami rodinných domů se sedlovou střechou s tmavou krytinou. Stavby mají převážně tradiční charakter, ale objevují se i moderněji pojednané domy. Velikost domů je průměrná, vyloženě malé domy se v lokalitě nevyskytují. Dá se tedy říct, že je to přesně to prostředí, kam se navržený dům e4 hodí. Dům byl už v soutěžní podobě navržen tak, aby vyhovoval i pražským stavebním předpisům. Vlčkovi koupili více stavebních pozemků vedle sebe, proto umístit navržený dům e4 na jeden z nich nebyl problém. Odpověď na tuto otázku tedy zní, že individualizovat soutěžní návrh nebylo třeba. Situace je ale specifická v tom, že se pro navržený dům mohlo vybírat z mnoha přihlášených pozemků a bylo tedy možné vybrat ten nejvhodnější. Dům e4 je ale určen k opakované výstavbě a je pravděpodobné, že v budoucnu vznikne mnoho jeho modifikací. Už nyní jednáme s dalšími zájemci o projekt e4.

Váš projekt počítá se značným zohledněním individuálních potřeb uživatelů a prostorovou flexibilitou. Museli jste pro potřeby rodiny Vlčkových, která staví tento dům jako první u nás, projekt nějak zvlášť upravovat?

Zájemci o dům e4 měli k dispozici soutěžní studii, ze které bylo navržené řešení domu patrné. Pokud by dispoziční řešení někomu zcela nevyhovovalo, jistě by se do soutěže nepřihlásil. Před zahájením hledání vhodného investora bylo navíc dohodnuto, že případné změny mohou být jen drobné. Dalším faktorem ovlivňující vzhled domu je sortiment průmyslových partnerů společnosti Wienerberger, ze kterého bylo třeba vybírat. I tak je ale výsledná podoba vyprojektovaného domu e4 téměř totožná se soutěžním návrhem.

Pro koho je tento dům určen a jak je veliký?

Dům e4 byl od začátku navrhován pro rodinu se dvěma a více dětmi. Tedy dispozicí 6+kk s dostatečným množstvím úložných prostorů a garáží pro dvě auta. Celková užitná plocha domu je přibližně 250 m2. Velikost všech místností byla navržena přiměřeně tak, aby byl dům komfortní, ale ne zbytečně velký a tím finančně nákladný. To jsou první předpoklady, že dům bude většině rodin svým rozsahem a velikostí vyhovovat.

Technické detaily prvního e4 domu

Skladba obvodové stěny
fasádní omítka + jádro 20 mm
Porotherm 44 T Profi 440 mm
Vnitřní omítka 20 mm
CELKEM KONSTRUKCE 480 mm
Skladba obvodové stěny – kolem garáže a skladu
fasádní omítka + jádro 20 mm
Porotherm 30 Profi 300 mm
Vnitřní omítka 20 mm
CELKEM KONSTRUKCE 340 mm

Konstrukce

S 1.1 – Podlaha přilehlá k zemině
Podlaha (P 1.1, P 1.2) 243 mm
Hydroizolace – 2x SBS pasy, nataveno 7 mm
Penetrace
Podkladní betonová deska s kari sítí 100 mm
Štěrkopískový podsyp 150 mm
CELKEM KONSTRUKCE 500 mm
S 2.1 – Strop nad přízemím
Podlaha (P 2.1, P 2.2) 120 mm
Strop Porotherm 250 mm
Zavěšený SDK podhled tl. 12,5mm 150/250 mm
CELKEM KONSTRUKCE 520 mm
DALŠÍ PARAMETRY

DALŠÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

DALŠÍ PARAMETRY

Partnerská sekce