/Koncept e4 získal Čestné uznání za inovace – Známka kvality 2018

Koncept e4 získal Čestné uznání za inovace

Dne 6. září 2018 získal koncept e4 dům Čestné uznání za inovace – stavba rodinných domů budoucnosti. e4 dům získal tak ocenění ZNÁMKA KVALITY 2018 VÝROBEK – TECHNOLOGIE ve stavitelství a architektuře. Tuto cenu každoročně uděluje Nadace ABF pro rozvoj architektury a stavitelství.

Kvalitní a inovativní produkt

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA ČR – Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství o ocenění Známka kvality uvedl: „Oceněním usilujeme o podporu kvalitních, inovativních produktů ve stavebnictví“. Známky kvality upozorňují stavebníky, projektanty a zhotovitele na konkrétní zajímavé produkty.

Známka kvality | Čestné uznání za inovace | Koncept e4 cihlového domu budoucnosti | e4 dum

Vypisovatelé soutěže

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební, Český svaz stavebních inženýrů, Design Cabinet CZ, Hospodářská komora ČR, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Svaz zkušeben pro výstavbu a Odborná rada pro BIM.

Čestné uznání za inovace | Koncept e4 cihlového domu budoucnosti | e4 dum

Galerie z předání Čestného uznání za koncept e4

2019-11-28T11:19:35+00:00 14. 09. 2018|

Partnerská sekce