/Instalace podlahové krytiny | Technická místnost

Instalace podlahové krytiny | Technická místnost

04. 03. 2020

Jak jsme daleko:

Základová deska 100%
Vnější zdivo 100%
Vnitřní zdivo 100%
Stropní konstrukce 100%
Střecha 99%
Okna a dvěře 87%
Elektroinstalace 60%
Koupelna 23%
Kuchyně 17%
Podlahy 52%
Stavba celkem 88%
Fotografie instalace podlahové krytiny - technická místnost

Instalace podlahové krytiny | Technická místnost

Před vlastní pokládkou dlažby je důležitá především příprava celistvého, pevného a rovinného podkladu bez nečistot a mastnoty, což je pro pokládku dlažby zásadní. Nehledě na to, že šlo o nově vybetonovanou plochu, byla provedena kontrola rovinnosti podkladu a vystěrkování nerovností betonové plochy. Stěrka se nechala vyschnout. Před penetrací proběhla ještě kontrola vzájemné kolmosti ploch. Penetrace se pak roztírá gumovou stěrkou, proniká do hloubky, sjednocuje a zpevňuje podklad. Zároveň slouží i jako ochranná vrstva. Vzniklá rovná plocha musí ještě vyschnout.

Před začátkem pokládky dlažby ještě pokladači provedli výpočet šířky spár, který je důležitý nejenom z estetického hlediska, ale i z hlediska technického – do dlažby se dostává z podkladu vlhkost a spáry musí být dostatečně široké, aby ji absorbovaly. Dlažba se pak nařeže dle plánu pokládky diamantovým kotoučem a následně klade do lepidlového lože nataženého 3 mm hřebenovým hladítkem. Následující den po pokládce se dlažba zaspárovala.

Fotografie instalace podlahové krytiny - technická místnostFotografie po - instalaci podlahové krytiny - technická místnost

Produkty

Použité produkty v této fázi stavby:

penetrace,
dlažba a
lepidlo od Sika.

Technické informace

Před pokládkou je důležitá především příprava. Proveďte kontrolu rovinnosti podkladu a a vystěrkování nerovností betonové plochy. Před penetrací kontrolujte vzájemné kolmosti ploch. Před začátkem pokládky je důležité určit šířku spáry – z estetického i technického hlediska.

Napenetrování, pokládka dlažby, spárování.

Starosti

V této fázi stavby za vás řešíme tyto starosti:

Vyberu správně materiály, z jakých dům nejlépe postavím?

Ano. Materiály jsou vybrány na základě přísných kritérií a po konzultaci s odborníky ve stavebnictví. Koncept zahrnuje použití kvalitních keramických materiálů – pálených tašek Tondach a cihelného systému Porotherm. Tondach a Porotherm jsou povinné, ostatní koncept doporučuje.

Galerie obrázků

Veškeré informace o programu Wienerberger e4 dům jsou k dispozici na www.e4dum.cz

2020-03-04T13:53:24+00:00 04. 03. 2020|

Partnerská sekce