Certifikace 2018-06-08T20:00:20+00:00

Certifikace

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS Praha, s.p.)

Pro vaši důvěryhodnost – nezávislost, nestrannost a profesionalita
TZÚS Praha, s.p. je jedna z největších zkušebních a certifikačních organizací v České republice, mezinárodně uznávaný poskytovatel komplexních služeb v oblasti posuzování shody stavebních i jiných výrobků, významný partner výrobců, dovozců, projektantů a realizátorů staveb, veřejné správy, výzkumné a vývojové sféry, člen řady národních i mezinárodních organizací, aktivní účastník procesu tvorby technických předpisů a norem. Poskytuje především tyto zkoušky a posuzování shody například stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí, kvalifikace stavebních dodavatelů, certifikace pro značku „Osvědčeno pro stavbu“, certifikace komplexní kvality budov v systému SB ToolCZ, inspekce technologií, budov, ocelových konstrukcí, výroben a výtahů, koordinaci staveb a celou řadu dalších služeb.
Více informací na www.tzus.cz.

Centrum stavebního inženýrství (CSI)

Pro váš klidný spánek a spokojené bydlení
Společnost CSI poskytuje služby v oblasti zkušebnictví a certifikace pro většinu výrobků a technologií používaných ve stavebnictví. Zaměřuje se také na poradenskou a konzultační činnost komplexních a individuálních programů regenerace a oprav panelových domů a montovaných skeletových objektů (jako školských staveb, budov občanské vybavenosti či zdravotnických zařízení). Součástí nabídky je expertizní činnost, obstarání stavebního povolení, poradenství s financováním projektů a výběr vhodných certifikovaných dodavatelů v místě stavby.
Více informací na www.csias.cz.

Partnerská sekce