/Gajgry a svody

Gajgry a svody

30. 9. 2019

Jak jsme daleko:

Základová deska 100%
Vnější zdivo 100%
Vnitřní zdivo 100%
Stropní konstrukce 100%
Střecha 97%
Okna a dvěře 0%
Elektroinstalace 20%
Koupelna 10%
Kuchyně 5%
Podlahy 0%
Stavba celkem 46%
fotografie na gajgr v detailu | Gajgry a svody

Gajgry a svody

V tomto týdnu se prováděly venkovní práce spojené s výškovým nastavením gajgrů u okapových svodů. Pro tyto účely bylo nutné znát a zajistit přesnou výšku terénu v místech svodů, které se osazovaly bočními lapači nečistot – gajgry, místo obvykle instalovaných svrchu.

Jde o lapač střešních splavenin HL600NHO s ležatým přítokem DN110 (hrdlo) a odtokem DN110/125, odpadní dešťová potrubí vedená ve fasádách lze takto těsně napojit do kanalizačního systému. Lapač je s otáčivým kulovým kloubem 360° na odtoku (plynule stavitelný od 0°-90°), s košem pro zachytávání nečistot s integrovaným přepadem, se suchou a nezámrznou klapkou a čistícím víkem s těsněním proti pronikání zápachu, čisticí víko s rukojetí.

Svody okapového systému jsou skryty v kastlících, které posléze dostanou fasádní povrchovou úpravu. Pro úplnost připomeňme, že dokonale fungující odvodňovací systém střechy je pro „zdraví“ domu více než rozhodující. Z jednoho čtverečního metru střechy se totiž pod dům dostane dvacet až třicet litrů vody. Podmáčené okolí domu a stálá vzlínající vlhkost zdi mohou být následně zdrojem plísní, nutnosti více topit i mechanického poškození zdiva a omítek.

Fotografie hrubé stavby před instalací gajgrů a svodů | Gajgry a svodyFotografie Gajgry a svody po

Produkty

Použité produkty v této fázi stavby:

lapač střešních splavenin HL600NHO,
ležatý přítok DN110 (hrdlo),
odtok DN110/125,
odpadní dešťové potrubí.

Starosti

V této fázi stavby za vás řešíme tyto starosti:

Bude můj dům moderní?

Ano, právě takto realizované systémy v rámci konceptu e4 zajišťují moderní vzhled a funkční chod domu.

Technické informace

Potřebovali jsme znát přesnou výšku terénu v místech dešťových svodů, jelikož z důvodu skrytých svodů, je nutné osadit tzv. „gajgry“ – lapač střešních splavenin, které mají boční nátok, namísto standardního/pohledového řešení svrchu. S tímto již nelze výškově dodatečně pohnout. Svod ze skrytých žlabů je uložený v kastlíku z XPS a kvůli zabránění tvorbě možných trhlin v omítce je následně přetažený lepidlem a perlinkou s přesahem přes zdivo.

Galerie obrázků

Veškeré informace o programu Wienerberger e4 dům jsou k dispozici na www.e4dum.cz

2019-09-30T14:18:30+00:00 30. 09. 2019|

Partnerská sekce