/Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů
Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů 2018-04-09T08:58:59+00:00

Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů

V souvislosti s mou účastí v marketingové kampani „Stavte výhodně“ organizované společností Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., IČO: 00015253, se sídlem Plachého 388/28, České Budějovice 1, PSČ 370 01, doručovací PSČ 370 46, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 36 („Společnost“), uděluji Společnosti souhlas se zpracováním mých osobních údajů, jež jsem Společnosti dobrovolně poskytl/a v rozsahu [jméno a příjmení, emailová adresa a telefonní číslo, kraj, obec a PSČ obce, ve které mám zájem o stavbu] („Osobní údaje“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Zaškrtnutím příslušných políček výslovně souhlasím s tím, aby Společnost po dobu marketingové kampaně a i po jejím ukončení zpracovávala Osobní údaje za účely:

  • marketingových aktivit, jež mohou zahrnovat použití Osobních údajů pro zasílání novinek o produktech a službách Společnosti,
  • marketingového průzkumu trhu,
  • personalizovaných nabídek produktů a služeb Společnosti na základě informací, které sdílím na webových stránkách Společnosti a na základě informací poskytnutých prostřednictvím registračního formuláře,
  • nabízení slev na produkty a služby Společnosti a dalších výhod.

Souhlas se zpracováním Osobních údajů uděluji Společnosti k výše uvedeným účelům a ve výše uvedeném rozsahu do odvolání souhlasu. Beru na vědomí, že Společnost je oprávněna uchovávat Osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování, stanoví-li tak příslušné právní předpisy.

Pro účely mojí účasti v marketingové kampani a plnění závazků Společnosti v rámci marketingové kampaně není souhlas se zpracováním Osobních údajů vyžadován.

Osobní údaje jsou důvěrné a budou zpřístupněny pouze oprávněným pracovníkům Společnosti, osobám ze skupiny Společnosti či jiným třetím osobám, jež zabezpečují organizaci a průběh marketingových kampaní Společnosti, komunikaci se zákazníky, IT a hostingové služby a marketingové průzkumy trhu. Osobní údaje budou předávány pouze v rámci EU v souladu s obecně závaznými předpisy o ochraně osobních údajů.

  • Tímto rovněž souhlasím se zasíláním informací o produktech a službách společností TONDACH Česká republika s.r.o., IČO: 25828584, Schiedel, s.r.o., IČO: 25157922, Window Holding a.s., IČO: 28436024, Pipelife Czech s.r.o., IČO: 60709391 a SIKO KOUPELNY a.s., IČO: 26065801, jež se podílejí na marketingové kampani „Stavte výhodně“.

Jsem srozuměn/a s tím, že jsem oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů a že mám právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů. Jsem si vědom/a toho, že mohu veškerá shora uvedená práva uplatnit v písemné formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů Společnosti nebo prostřednictvím telefonního čísla a e-mailu, a že mám rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů. Beru na vědomí, že pro komunikaci se Společností ohledně zpracování Osobních údajů mohu využít i pověřence pro ochranu osobních údajů, [jehož kontaktní údaje jsou dostupné na.

Jsem srozuměn/a s tím, že tento souhlas se zpracováním Osobních údajů po všechny uvedené účely nebo jen některé z nich mohu kdykoli prostřednictvím odkazového řádku „odhlásit se“ a zakliknutím příslušných polí odvolat a Společnost bude odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů respektovat.

Potvrzuji, že zaškrtnutím políčka/políček souhlasu vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů.